خطوط اختصاصی

خطوط اختصاصی

خطوط پیامکی مختلف چه تفاوتی دارند ؟

شماره های 1000 و 2000 و 3000 و 5000 و 021 که همگی در سامانه فراپیامک قابل استفاده هستند از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده است و تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آ نها می باشد.

به طور کلی از اصلی ترین تفاوت های اپراتور های مختلف میتوان به سرعت ارسال، نحوه ارائه خطوط اختصاصی، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیامک های ناموفق اشاره نمود .

 • امکان ارسال تکی از خطوط
 • ارسال انبوه
 • بازگشت هزینه ارسال نشده ها
 • دریافت گزارش تحویل
 • ثبت سریع و آسان
 • ارائه خطوط اختصاصی رند، نیمه رند و ...
 • سرعت بالای ارسال
 • امکان دریافت پیامک

شرایط نمایندگان ویژه :

 1. روزانه بیش از 50 هزار پیامک ارسال داشته باشند.
 2. خرید یکجا و بیش از 10 میلیون تومان باشد.
 3. روزانه حداقل 5 خط اختصاصی خریداری نمایند.

خطوط عمومی

هدیه فراپیامک به تمامی مشتریان ، مجموعه ای از خطوط عمومی بسیار رند می باشد که می توانند از این خطوط برای ارسال های انبوه خود استفاده نمایند.

خطوط اختصاصی

تمامی پنل ها امکان سفارش شماره از اپراتور ها را دارا هستند. خطوط اختصاصی علاوه بر قابلیت ارسال پیامک تکی و انبوه ، قابلیت دریافت پیامک را نیز دارند و به این طریق می توان از بسیاری از امکانات بی نظیر سامانه نظیر منشی پیامک ، تحلیلگر، کد خوان و ....... استفاده و بهره برداری نمود.

قیمت شماره های زیر به ريال می باشد.

قیمت خطوط اختصاصی 1000

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
1 1000XXXXXXXXXX 14 135,000 300,000 120,000 250,000 105,000 200,000
2 1000XXXXXXXXX 13 350,000 700,000 315,000 600,000 280,000 550,000
3 1000XXXXXXXX 12 700,000 1,400,000 600,000 1,200,000 500,000 1,000,000
4 1000XXXXXXX 11 1,400,000 2,700,000 1,200,000 2,300,000 1,000,000 2,000,000
5 1000XXXXXX 10 1,800,000 4,000,000 1,500,000 3,500,000 1,300,000 3,000,000
6 1000XXXXX 9 2,500,000 5,000,000 2,250,000 4,500,000 2,000,000 4,000,000
7 1000XXXX 8 3,500,000 7,000,000 3,000,000 6,000,000 2,500,000 5,500,000
8 1000XXX 7 35,000,000 33,000,000 30,000,000
9 1000XX 6 60,000,000 57,000,000 55,000,000